HELSENORGE

Pasientsikkerhetsdagen: Trygg og sikker fødselsomsorg

17. september er den internasjonale pasientsikkerhetsdagen. Årets tema er trygg og sikker fødselsomsorg. Føde-barsel ved SiV er den fødeavdelingen i Norge med høyest andel av fødsler uten større inngrep og komplikasjoner. 

Ansatte ved føde-barsel: jordmor Elin Sogge, jordmor Stine Øverland, jordmor Elisabeth V. Sørensen, barnepleier Gro Hasle og jordmor Lisbet Borge.

– Dette er takket være dedikerte jordmødre, barnepleiere og gynekologer som hver dag jobber for å ivareta pasientene på en faglig god og omsorgsfull måte, sier Nina Høyer, seksjonsleder ved føde-barsel.

Seksjonen har gode rutiner for trening med akutte situasjoner, fokus på fosterovervåking, en-til-en oppfølging av fødende i aktiv fødsel og ammeveiledning.

– I tillegg har vi flere kvalitetsgrupper som jobber med fag, forteller Høyer.

Nye utfordr​inger

Fødselsomsorgen er i endring. Fødepopulasjonen endres til å være eldre, ha flere tilleggssykdommer og høyere BMI enn tidligere. Dette har gitt oss nye utfordringer og nye faglige anbefalinger rundt oppfølging og ivaretakelse av mor og barn før, under og etter fødsel.

– Vi erfarer at det er behov for ytterligere forbedring på flere områder. Det jobbes systematisk for å analysere disse områdene, slik at kvalitetshevende tiltak kan iverksettes.

Pasientsikk​​erhetsdagen

17. september er den internasjonale pasientsikkerhetsdagen. Siden 2019 har denne dagen blitt markert verden over for å styrke den globale forståelsen av pasientsikkerhet, øke engasjementet for sikkerhet i helsevesenet og fremme globale tiltak for å forbedre pasientsikkerheten og redusere pasientskader.

Årets tema er trygg og sikker fødselsomsorg. Norge er et av verdens tryggeste land å føde, og å bli født, i. Likevel skjer det uønskede hendelser ved fødsler og det er flere områder som kan bli bedre. Målet for dagen er å skape oppmerksomhet om dagen og temaet trygg og sikker fødselsomsorg.