HELSENORGE

Påvist Covid-smitte hos en ansatt ved SiV

En ansatt ved SiV fikk påvist Covid-19 fredag 19. mars. Som følge av dette har ti andre ansatte ved sykehuset umiddelbart blitt satt i karantene. I tillegg er 12 pasienter blitt satt i karantene.

Fem av disse pasientene er fortsatt innlagt ved sykehuset og alle er blitt testet, de andre er skrevet ut fra sykehuset og kommunen har nå overtatt ansvaret for disse.

Den ansatte har brukt anbefalt smittevernsutstyr på jobb, og har fulgt alle interne smittevernregler.
 
Alle de berørte ansatte er blitt testet.
 
De berørte sengepostene  er lunge og gastromedisin, driften av disse sengepostene går for øvrig som normalt.
 
Nærkontakter og berørte kommuner er blitt informert, opplyser smittevernoverlege Dagfinn Skaare.