Planla utbyggingen sammen med brukerne

– Vi ønsket nytt psykiatribygg. Det er ikke så vanskelig å se at dagens bygg ikke er hensiktsmessige, forteller brukerrepresentant Mona Knudsen. Hun har vært med i utbyggingsprosjektet fra 2013 og er glad for at pasientene snart kan tas imot i nytt psykiatribygg.

Brukerrepresentant Mona Knudsen mener et nytt psykiatribygg er på høy tid.

– Jeg ble tidlig trukket inn og har jobbet tett med både de i psykiatrien og arkitektene, sier hun.

Da SiV skulle bygge ut nye psykiatri- og somatikkbygg ble brukerrepresentantene inkludert fra starten av.

– Brukerne vet hvor skoen trykker. Min oppgave er å formidle dette videre. Vi ser ting fra et litt annet ståsted og kan av og til komme med innspill som fagfolkene ikke har tenkt på, forteller Knudsen.

I planleggingen og prosjekteringen er også en annen bruker, som har erfaring fra akuttpsykiatrien, vært med.

– Denne pasienten har stått litt mer i akuttpsykiatrien og har kommet med verdifulle innspill, forteller Knudsen.

Trekker frem skjermet akuttmottak

Brukerrepresentanten er fornøyd med slik bygget blir.

– Det blir et trivelig sted å være. Jeg tror omgivelser og helse henger sammen, og når pasientene møter store vinduer, utsikt og fine rom vil det påvirke helsehjelpen. Dette blir et bygg som er verdige pasientene, uttaler hun.

– I tillegg vil det oppleves trygt og sikkert, legger hun til.

Knudsen trekker også frem den skjermede ambulanseinngangen.

– De som er så syke at de blir tvangsinnlagt ønsker kanskje ikke å bli sett. Det at akuttmottaket blir skjermet vil være positivt både for pasienten og pårørende, sier hun.

Samarbeidet med sykehusansatte og arkitektene har vært bra og Knudsen skryter av arbeidet som er gjort i forbindelse med utbyggingen.

–  Vi oppdaget tidlig at brukerne og fagfolkene hadde mange av de samme interessene. Det gjorde selvsagt arbeidet lettere. Jeg opplever at brukerne har blitt hørt og fått gjennomslag, selv om de økonomiske rammene har satt sine begrensninger, sier hun.