HELSENORGE

Planlagt arbeid i sommer i forbindelse med utbyggingen

Tønsbergprosjektet går nå inn i en roligere sommerperiode, men det vil fremdeles være noe byggeaktivitet på tomta også i sommer.

Illustrasjon av nytt bygg

Kort oppsummert er følgende arbeider planlagt i den kommende tiden:

  • Sprengningsarbeider for kulvert mellom psykiatri og somatikk – uke 27
  • Boring for energibrønner (fjellboring) – ut uke 28
  • Christian Fredriks gate vil bli ferdigstilt i løpet av uke 27
  • Skagerak Energi sin høyspentkabel er under omlegging. Dette vil føre til redusert fremkommelighet i Huitfeldts gate – start ca. uke 32/33
  • Riving av «MR-vorta» (ved somatikkbygget) vil ferdigstilles i uke 28
  • Betongarbeider for psykiatribygget vil starte i uke 31
  • Håkon Vs gate stenges i uke 31
  • Intet arbeid på prosjektet uke 29 og uke 30

Lydskjerm mot Øvre Dietrichs veg blir for øvrig montert så fort høyspentkabelen som ligger inne på psykiatritomta er lagt.

Har du spørsmål?

Kontakt prosjekteringsleder Lars Pettersvold:
Mobil: 926 03 489
E-post: lars.pettersvold@tonsbergprosjektet.no  

Prosjektkontoret vil for øvrig være i drift hele sommeren.