HELSENORGE

Planlegger første sprengning i forbindelse med utbyggingen 9. mai

Tønsbergprosjektet planlegger første sprengning i forbindelse med sykehusutbyggingen tirsdag 9. mai, på psykiatritomta.

Illustrasjon av det nye psykiatribygget

Har du spørsmål?

Kontakt prosjekteringsleder Lars Pettersvold:
Mobil: 926 03 489
E-post: lars.pettersvold@tonsbergprosjektet.no

Les mer om sykehusutbyggingen her