Psykologspesialist Kristoffer Høiland mottok pris for fagartikkel

Professor Bjørn Christiansens minnepris for 2018 går til Kristoffer Høiland, psykologspesialist ved Sykehuset i Vestfold, for artikkelen «The Good Lives Model i behandling av personer dømt for seksuallovbrudd». Prisen deles ut hvert år som en anerkjennelse for et betydningsfullt faglig bidrag i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Portrettfoto av Kristoffer Høiland

Kristoffer Høiland

Fagartikkelen «The Good Lives Model i behandling av personer dømt for seksuallovbrudd» ble publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening august 2018.

Jobbe mest mulig evidensbasert

I artikkelen skriver Høiland om at vi har lite kunnskap om hva som virker i behandlingen av personer dømt for seksuallovbrudd, men at vi må forsøke å jobbe mest mulig evidensbasert for å hindre tilbakefall og heve kvaliteten i feltet.

Høiland viser hvordan man kan jobbe best mulig evidensbasert med disse pasientene ved å kombinere The Good Lives Model (en systematisk arbeidsmodell) med kunnskap fra psykoterapiforskningen.

Juryens begrunnelse

Tidsskrift for Norsk psykologforening skriver at juryen mener at bidraget slik oppfyller ambisjonene redaksjonen har for sjangeren evidensbasert praksis, og som psykologprofesjonen og Psykologforeningen legger til grunn når de betoner viktigheten av at psykologer jobber evidensbasert: Det handler om å bruke den forskningsevidensen vi tross alt har, og vår kliniske ekspertise i møtet med pasientens egenskaper, verdier og kontekst.

Slik er artikkelen ikke bare et bidrag rettet mot hvordan vi kan behandle gruppen som er dømt for seksuallovbrudd, men også mer generelt et bidrag til å vise hvordan psykologer kan arbeide evidensbasert, mener juryen.

Prisen ble delt ut 29. august i Gamle Logen i Oslo.

Les hele artikkelen på psykologtidsskriftet.no