HELSENORGE

Rammetillatelse for somatikkbygget godkjent

En viktig milepæl for utbyggingen av SiVs nye somatikkbygg er klart. Kommunen har godkjent søknaden om rammetillatelse.

En rammesøknad og –tillatelse er en av de viktigste søknadene man sender i et byggeprosjekt. Her beskriver utbyggeren hvordan bygget skal bli, blant annet form, størrelse, plassering, estetikk, løsninger og lignende. Nå har Tønsberg kommune godkjent somatikkbyggets rammesøknad.

– Når rammetillatelsen er mottatt kan vi søke om igangsetting av arbeid. Det vil vi gjøre nå, slik at arbeidene kan starte opp i henhold til prosjektets fremdriftsplan, forteller prosjekteringsleder Lars Pettersvold i Tønsbergprosjektet.

Les mer om Tønsbergprosjektet her