HELSENORGE

Restandardisering av ALP 31. august 2020

SiVs reagensleverandør har gjennomført en referansestandardisering av sin kalibrator for analysen alkaliske fosfataser (ALP). Standardiseringen fører til at kalibratorverdier og pasientresultater øker med 7% i gjennomsnitt.

Endringen ble gjennomført 31. august 2020. Gjeldende referanseintervaller er verifisert av reagensleverandør med ny kalibrator og videreføres uendret.