HELSENORGE

Riving og stenging av gater og parkeringsplasser

I dag starter rivearbeidene i forbindelse med utbyggingen av sykehuset (Tønsbergprosjektet). Her finner du informasjon om riving, og stenging av gater og parkeringsplasser.

Illustrasjon av det nye psykiatribygget

15. mars inviteres det til nabomøte om utbyggingen av sykehuset. Les mer om informasjonsmøtet her.

Stenging av gater og parkeringsplasser

Fra 7. april stenges veien som går fra Håkon Vs gate til prosjekthuset (Tyttebærløkka barnehage). Denne vil være stengt frem til nytt bygg er ferdigstilt.

Fase 1 (18. april til ca. 16. juni):

  • 18. til 21. april: oppmerkingsarbeider og kabelpåvisning i Christian Fredriks gate. Gaten vil fremdeles være åpen for ferdsel.
  • Christian Fredriks gate (fra Halvdan W. Allé til krysset ved Håkon Vs gate) stenges fra og med 24. april. Gaten holdes stengt frem til ferdigstillelse.
  • Det bemerkes at det fremdeles vil være atkomst for utrykningskjøretøy i hele perioden, slik at sikkerheten i området er ivaretatt.
  • Parkeringsplasser til Brystsenteret opprettholdes.
  • Fremkommelighet til akuttpsykiatri og BUPA døgn ungdom (3i1-bygget) forblir som i dag mens riving og grunnarbeid for psykiatribygget pågår. Veien opp mellom teknisk sentral og varemottak holdes åpen.

Fase 2 (19. juni til 25. august):

  • Krysset mellom Christian Fredriks gate og Håkon Vs gate, samt Håkon Vs gate omtrent bort til trafokiosk stenges.
  • Nåværende parkeringsplasser for Brystsenteret fjernes. Midlertidige parkeringsplasser for Brystsenteret opparbeides på østsiden av S-bygget (tidligere BUPA) med innkjøring fra Christian Fredriks gate.

Prosjekttegning med oversikt over stengte veier
Til venstre på tegningen er veiene som stenges markert i grått.

Riving

  • Bygg 17B, 19 og 19B (markert i grønt på tegningen under) rives 7. mars. Deretter rives demobygget, så rosa mur og så prosjekthuset.
  • Riving av Tyttebærløkka (markert i oransje på tegningen under) starter 20. mars.
  • Bygg 17 (markert i rødt på tegningen under) rives fra 18. april.

Prosjekttegning med oversikt over bygg som skal rives

Du kan lese mer om utbyggingen på Tønsbergprosjektets nettside