HELSENORGE

Rullestolmerking på plass etter ønske fra pasientene

Hvert år markerer Sykehuset i Vestfold «Hva er viktig for deg»-dagen. På dagen spør vi pasientene hva vi kan gjøre for å bedre opplevelsen de har på sykehuset. Ett av forslagene som kom inn var bedre plass for rullestolbrukerne når de skal ta radiologiske undersøkelser. Nå har vi merket av to plasser til dem.

– Pasienter som sitter i rullestol måtte sette seg midt i venterommet. De følte dermed at alle satt og så på dem, forteller rådgiver Marit Solstrand Holst i servicedivisjonen ved SiV.

I venterommet på radiologisk avdeling lyser nå to blå merker opp fra gulvet.

– De ble fine, smiler Solstrand Holst.

Avdelingssjef Gunhild Mari-Anne Opsahl på radiologisk avdeling sier de er glade for å kunne tilby pasienter i rullestol egne plasser.

– Vi ønsker at alle pasienter føler seg godt tatt vare på hos oss. Det er trangt om plassen på venterommene, men ved å legge til rette for denne pasientgruppens behov kan vi gi en bedre pasientopplevelse. Vi håper servicedivisjonens initiativ bidrar til nettopp dette, uttaler Opsahl.

Skal spørre pasientene hver dag

6. juni markerte SiV årets «Hva er viktig for deg»-dag. Vi fikk inn mange innspill og har begynt å jobbe med hvilke som skal prioriteres. Dagen er likevel først og fremst en markering for å minne helsepersonell på å spørre pasientene hva som er viktig for dem, hver dag, hele året. I en travel hverdag kan det nemlig være lett å ta beslutninger på vegne av pasientene uten å vite hva som er viktigst for dem. Ved å stille det åpne spørsmålet «hva er viktig for deg?» kan våre ansatte kartlegge hva pasienten virkelig trenger, ønsker og håper på.

– De fleste av pasientene våre er svært godt fornøyd med det medisinskfaglige tilbudet ved SiV. Likevel forteller pasienter om dårlige opplevelser når det gjelder å bli sett, hørt og møtt med respekt. Å ta brukerens innspill på alvor, som her ved å markere plasser for rullestolbrukere, er med på å ha respekt for hvordan det kan føles. Det er åpenbart at det ikke er gøy å sitte på utstilling i et venterom. Derfor er det så viktig at brukerne selv kan fortelle oss hva de er opptatt av, i dette tilfellet var det en relativt enkel sak å ordne, sier kvalitetssjef Siri Eggesvik.

Rullestolmerking_M2_2.jpg 

FOTO: Marit Solstrand Holst håper pasientenes opplevelse ved radiologisk avdeling vil bedres med egne oppmerkede plasser.