Samarbeid med universitetet skal gi spesialkompetanse

Akuttsenteret har inngått et utvidet samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN). – Vi skal frem mot høsten 2019 bidra til at en ny utdanning innen akuttsykepleie gir en kompetanse som møter pasientens behov i akuttmottak, forteller senterleder Runar Danielsen. Samarbeidet omfatter også en kvalitativ masteravhandling som har evaluert tjenesten vår fra pasientens perspektiv.

Sykepleier Christine Libach, senterleder Runar Danielsen og masterstudent Alison Axisa Eriksen.

– I tillegg har en av våre ansatte startet opp et doktorgradsarbeid med fokus smertelindring for pasienter i akuttmottak. Dette arbeidet vil i årene som kommer engasjere fagmiljøet i forskingsaktivitet og kanskje vil ny kunnskap gi grunnlag for bedre smertelindring og effektivt samarbeid, sier Danielsen.

Etter at akuttsenteret ble etablert i 2017 har direktøren ved SiV iverksatt et evalueringsprosjekt for å følge utviklingen og effektene av ny organisering. I denne forbindelse kontaktet akuttsenteret universitetet for å se om de hadde studenter som kunne gjennomføre en undersøkelse av pasientenes erfaringer i møte med akuttsenteret. Masterstudent Alison Axisa Eriksen ble interessert.

– Jeg jobbet som sykepleier på pasientservicekontoret ved Kirurgisk klinikk og studerte master i helsefremmende arbeid. Jeg trengte et godt forskningstema til masteren min, og da jeg hørte at akuttsenteret ønsket svar på pasientenes erfaringer fant jeg noe meningsfylt å skrive om, forteller Eriksen.

Hun tror et samarbeid mellom USN og SiV vil være veldig populært blant studentene, og håper flere fagmiljø ved sykehuset får øynene opp for muligheten til å engasjere studenter i forskningsarbeid.

– Mange studenter vil gjerne skrive om noe matnyttig, påpeker sykepleieren.

Gjennomfører tiltak etter funn

Eriksen gjennomførte kvalitative intervjuer av åtte relativt friske pasienter i oktober og november 2017. Resultatene skal hun formidle i en artikkel senere, men akuttsenteret har fått se funnene. Dermed har de allerede begynte å jobbe med konkrete tiltak.

– Generelt kan vi si at pasientene er rimelig fornøyde. Men det er noen områder akuttsenteret har  forbedringspotensial. Blant annet ønsker pasientene mer relevant informasjon når de venter, forteller masterstudenten.

Det har ført til at ledelsen nå ser på hvilken informasjon som gis på venterommet.

– Det pasientene trenger av informasjon, er ikke sammenfallende med det vi i dag formidler. Da må vi lytte til pasientene og revidere informasjonen som gis ved ankomst, forteller senterleder Danielsen.

Pasientene mente også at akuttsenteret burde vurdere personalets høflighet og væremåte, og lokalenes utforming.

– I tillegg bekreftet de betydningen av pårørendes tilstedeværelse. Alt dette er gode tilbakemeldinger som vi skal ta tak i, sier senterlederen.

Evaluering og tilpasninger før flytting

I 2021 skal akuttsenteret inn i nye lokaler etter utbyggingen av sykehuset. Danielsen mener det er viktig å evaluere Akuttsenterets tjenester i dag og gjennomføre nødvendige endringer i tiden frem mot innflytting i nytt bygg.

– Når vi i dag vurderer nye arbeidsformer for kvalitetsforbedring, må vi allerede nå prioritere de tiltak som vi mener vil understøtte god pasientbehandling i Nytt akuttsenter, sier Danielsen.

Senterlederen og Eriksen vil gjerne rose de ansatte ved akuttsenteret for at de hjalp til med å rekruttere pasienter.