Samler helsehjelpen rundt pasienten

Mandag 3. desember startet Sykehuset i Vestfold opp et pilotprosjekt sammen med Tønsberg kommune. Pasienter over 80 år som faller hjemme og som ikke har indikasjoner på brudd eller annen skade, skal fraktes til legevakten. Her skal helsehjelpen samles rundt pasienten, slik at pasienten slipper å bli flyttet rundt.

Seksjonsleder Knut Forberg ved ortopedisk avdeling forteller at ambulansearbeiderne skal vurdere hvor pasienten skal kjøres.

Pasientgruppen som inngår i pilotprosjektet vil oppleve at de ulike helsefaggruppene kommer til dem, ikke motsatt.

– I dag er det ofte slik at disse pasientene først kommer til akuttmottaket på sykehuset for vurdering. Deretter flyttes pasienten kanskje til sengepost, for så å måtte inn til radiologisk avdeling for røntgenundersøkelse. Pasienten flyttes mye rundt, forteller seksjonsleder Knut Forberg ved ortopedisk avdeling.

Når de nå heller fraktes til legevakten og legges inn i kommunal regi, kommer hjelperne til dem. Både fra kommunen og fra sykehuset.

– Pasientgruppen er eldre og kan også være skjøre. Det å bli flyttet mye rundt kan føre til forvirring. Pasienten får færre mennesker å forholde seg til og får kjappere behandling, sier Forberg.

Tidligere har rundt 150 av disse pasientene blitt liggende og vente på pleie og omsorgstjenester hvert år. 

Mobilt røntgen

Sykehuset skal tilby mobilt røntgen ved kommunens sengeplasser. Det betyr at pasienten kan bli værende ett sted, og at røntgenbilen kommer til dem når den rekvireres.

– Prosjektet vil trolig føre til mer riktig bruk av radiologiske undersøkelser. Vi er glade for å bidra til beslutningsstøtte nært pasientene, sier seksjonsleder Eva Molteberg Kaasa ved radiologisk avdeling.

Det er ambulansepersonellet som først skal vurdere om pasienten har skader eller brudd som gjør at de må fraktes til akuttmottaket. Har ikke pasienten dette, skal han eller hun fraktes til legevakten. Her vil pasienten vurderes og behandles av lege.

– Målet er å gi bedre og raskere behandling til pasientene. Ved å frakte dem til riktig behandlingsnivå med en gang sparer vi pasientene for ventetid, sier Knut Forberg.

Starter i Tønsbergdistriktet

Pilotprosjektet skal inkludere 30 pasienter i Tønsbergdistriktet og er estimert å vare mellom 3-6 måneder.

– Etter avsluttet pilot kan det være aktuelt å utvide opptaksområdet, sier Forberg.

Hjemmesykepleien i Tønsberg kommune har i forbindelse med prosjektet trent ved simuleringssenteret ved Sykehuset i Vestfold på å observere og behandle pasienter som har falt. Kommunen har også startet en praksis der de setter inn et team som jobber mot pasienten hjemme. Teamet skal sammen med pårørende og pasient redusere sannsynligheten for fall.