Helsenorge

SiV er tildelt 9,4 millioner i forskningsmidler

Sykehuset i Vestfold har fått innvilget hele fire søknader om forskningsmidler fra Helse Sør-Øst for 2019.

Illustrasjonsbilde av helsepersonell

​Styret i Helse Sør-Øst har vurdert 620 søknader om regionale forskningsmidler og tildeler midler til 109 prosjekter og fire regionale forskningsnettverk. Sykehuset i Vestfold står for fire av de innvilgede søknadene og blir totalt tildelt 9.374.000 kroner i forskningsmidler fordelt over de neste årene.

Prosjektmidler til klinisk forskning

Helse Sør-Øst har totalt tildelt midler til fem søknader innen en ny kategori kalt «prosjektmidler til klinisk forskning», som gir ansatte i klinisk virksomhet mulighet til å kombinere forskning med utvikling av klinisk kompetanse.

En av disse innvilgede søknadene hører til SiV. Asgeir Johannessen har fått tildelt 750.000 kroner årlig til prosjektet «The Norwegian Nucleoside Analogue Stop Study (Nuc-Stop)». Målet med studien er å finne ut om pasienter med kronisk hepatitt B, som har stått på behandling i minst 2 år, kan være tjent med å stoppe behandlingen. Noen få tidligere studier har antydet at dette kan «vekke» immunforsvaret, som i sin tur fører til at pasienten kvitter seg med viruset for godt.

Tre doktorgradsstipend

De tre andre innvilgede søknadene er doktorgradsstipend.
Dagfinn Skaare har fått tildelt 548.000 kroner årlig til prosjektet «Karbapenemresistens hos Bacteroides fragilis». Prosjektet studerer bakterien Bacteroides fragilis, som finnes i menneskets tarmflora, og som kan gi en rekke alvorlige infeksjoner. Målet med prosjektet er å undersøke spredningen i Norge av gener hos Bacteroides fragilis som medvirker til at bakterien blir resistent for meropenem, og hvordan bruk av forskjellige typer antibiotika kan føre til fremvekst av resistens. Tore Taksdal Stubhaug er doktorgradsstipendiat i prosjektet.

Geir Selbæk har fått tildelt 548.000 kroner årlig til prosjektet «Hearing impairment as a risk factor for dementia in older adults». Prosjektet handler om nedsatt hørsel som risikofaktor for demens. Prosjektet skal sammenligne resultater fra en hørselsundersøkelse (audiometri) i HUNT2 (90-tallet) med undersøkelse av kognitiv svikt og demens i HUNT4, som pågår nå.

Jøran Hjelmesæth har fått tildelt 548.000 kroner årlig i doktorgradsstipend til prosjektet «1. Gastrointestinal quality of life, reflux disease and motility disorders in patients with morbid obesity and diabetes – An RCT of sleeve gastrectomy vs. gastric bypass». Studien er en delstudie av Osebergstudien og skal sammenligne ettårseffekten av gastrisk bypass og sleeve-gastrektomi på subjektive reflukssymptomer og objektive endoskopiske funn på gastroøsofageal reflukssykdom. Jolanta Lorentzen er stipendiat i prosjektet.

I tillegg har Eirik Nestaas sitt prosjekt «Heart function by speckle tracking echocardiography and neurodevelopmental outcome in severely asphyxiated neonates» blitt vurdert til å ha høy kvalitet og ligger på førsteplass på venteliste i sin kategori.

Her finner du liste over prosjekter som får tildelt regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst og ventelisten