HELSENORGE

SiV går til grønn beredskap

Tirsdag 20. april går Sykehuset i Vestfold fra gul til grønn beredskap. Bakgrunnen er et lavere smittetrykk i befolkningen og færre innlagte covid-19-pasienter.

Operasjonsprogrammet går som normalt og pasienter vil få innkalling til time for behandling. 

Inntil videre opprettholder sykehuset sine besøksregler. De finner du her.