HELSENORGE

SiV går ut av grønn beredskap

Sykehuset i Vestfold går ut av beredskap og er fra fredag 4. juni i tilnærmet ordinær drift. Endringen i beredskapsnivå medfører ingen endringer for pasienter og besøkende. Adgangsbegrensninger og smitteverntiltak videreføres.

​Vi reduserer beredskapsnivået fordi det den siste tiden har vært færre pasienter innlagt med covid-19. Sykehusets ledelse vurderer derfor at situasjonen kan håndteres innenfor rammene for ordinær drift. Det vil fortsatt være ekstra oppmerksomhet på smittevern. ​