SiV i grønn beredskap

Sykehuset i Vestfold justerte forrige uke beredskapsnivået ned til grønn i forbindelse med koronasituasjonen. Sykehuset kommer nå til å øke den planlagte aktiviteten i ukene som kommer.

Administrerende direktør Stein Kinserdal.

– Vi tar fortsatt koronapandemien på største alvor, og sykehuset vil fortsatt være i beredskap, men akkurat nå har vi god kontroll på situasjonen, sier administrerende direktør Stein Kinserdal.

Han forteller at sykehuset er godt forberedt på å ta imot flere covid-19-pasienter i tiden som kommer, og at det vil være strenge smitteverntiltak og besøkskontroll ved sykehuset i tiden framover.

– Slik situasjonen er nå, og slik prognosene ser ut, er det ikke være behov for gult beredskapsnivå de nærmeste ukene. Sykehuset vil imidlertid vurdere situasjonen løpende, sier Kinserdal.

Øker aktiviteten

Direktøren mener det nå er viktig å øke aktiviteten igjen slik at flere kan få behandling.

– Vi har hele tiden behandlet pasienter med akutt eller alvorlig sykdom, men vi har utsatt mye av den planlagte behandlingen. Nå er målet at sykehuset skal drive mer normalt, samtidig som vi opprettholder en god beredskap for å kunne ta imot flere covid-19 pasienter, sier Kinserdal.

Sykehuset jobber nå med en plan for hvordan driften skal gjenopptas framover.

– Sykehuset i Vestfold er godt rustet til å møte de utfordringene som vi tror kommer, og vi skal mestre dem, sier administrerende direktør Kinserdal.