HELSENORGE

SiV-lege månedens innovatør

Overlege Svend Andersen er månedens innovatør i HSØ med prosjektet hvor en nyutviklet ernæringspumpe skal hjelpe pasienter med ernæringssonde til å få naturlig moset mat i stedet for syntetisk sondemat.

En mannlig lege og to kvinnelige sykepleiere

På nettsidene til Helse Sør-Øst, under vignetten «Innovatøren», presenteres utvalgte personer i Helse Sør-Øst som jobber med ulike innovasjonsprosjekter.

I desember er overlege ved SiV, Svend Andersen, plukket ut til å presentere sitt prosjekt.

– Dette er et svært spennende prosjekt som kan revolusjonere sondebruken i hele verden. Ikke bare kan det få store økonomiske konsekvenser for samfunnet fordi man slipper å kjøpe dyr, kommersiell sondemat. Det betyr også at mange pasienter kan få en betydelig bedre hverdag, sier Andersen.

Her kan du lese hele artikkelen.