HELSENORGE

SiV-prosjekter profilert i nasjonal rapport

Et forskningsprosjekt (FamilY) og et innovasjonsprosjekt (ernæringspumpe for sondebrukere) ved SiV er presentert i Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2014 – Forskning og innovasjon til pasientenes beste.

En mannlig lege og to kvinnelige sykepleiere
Overlege Svend Andersen, diabetessykepleier Signe Aasnæs Kjær (til venstre) og pediatrisk sykepleier Hilde Holmsen er med i prosjektet som har testet ut en ny ernæringspumpe til sondebrukere. Nå er prosjektet presentert i rapporten «Forskning og innovasjo

​Les hele rapporten i pdf-utgave og som nettbok her.

Det er de fire regionale helseforetakene som i fellesskap har utarbeidet rapporten, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Eksemplene i rapporten illustrerer nytteverdi for pasientene, og at forskning og innovasjon bidrar til å skape et moderne helsevesen der pasienten står i sentrum.