SiV skal ta igjen avlyste timer

Sykehuset i Vestfold har vært gjennom en stor omveltning de siste månedene. Covid-19-pandemien har ført til harde prioriteringer, og sykehuset fortsetter arbeidet med å planlegge for en eventuell smittetopp.

Administrerende direktør Stein Kinserdal og Sykehuset i Vestfold jobber nå med å ta igjen de mange timene som er avlyst for våre pasienter, i tillegg til arbeidet med pandemien.