HELSENORGE

SiV utsetter operasjoner

På grunn av det store antallet inneliggende pasienter med korona, ser Sykehuset i Vestfold seg nødt til å utsette noen planlagte operasjoner. 

Pasienter som får sine timer og behandlinger utsatt, vil bli ringt opp. Får du ingen telefon fra sykehuset skal du møte til timen som planlagt.

– Det har vært et økende antall innleggelser av koronapasienter den siste tiden. Frem til denne uken har vi klart å opprettholde normal drift. For å sikre intensivkapasiteten ser vi oss nå nødt til å redusere på annen behandling, sier fagdirektør Jon Anders Takvam.

Øyeblikkelig hjelp og kreftkirurgi vil bli skjermet.

– Vi har per nå 15 inneliggende pasienter med korona. Presset på vår intensivavdeling er økende, forteller Takvam.

Sykehuset går over fra grønn til gul beredskap. Det innebærer en organisering som gir raskere muligheter for hurtige beslutninger og iverksettelse av tiltak.