Skal du på besøk til sykehuset?

Sykehuset i Vestfold har begrensninger for besøk ved sykehuset. Besøk må avklares med avdelingen på forhånd.

Smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther ved Sykehuset i Vestfold.
Det er viktig at avstand og smittevernråd blir fulgt, og sykehuset forutsetter at de som skal på besøk:
 • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
 • ikke har mistenkt eller påvist covid-19-sykdom
 • ikke er definert som nærkontakt
 • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste ti dagene
Dersom du er nærkontakt til noen som er i karantene, eller nærkontakt til noen som venter på et prøvesvar, må du informere oss om det. 

Det er innført egne regler for besøk på intensiv, nyfødtintensiv, kreftavdelingen og føde-barselavdelingen. Klikk på lenkene for å lese mer.

Så lenge det er restriksjoner for besøk, bør heller ikke innlagte pasienter gå ut av avdelingen for å møte familie og venner. Mange pasienter opplever at Skype, Facetime og andre sosiale medier er et godt alternativ til fysiske besøk.

Reglene for besøk kan endres på kort varsel hvis smittesituasjonen endrer seg.

Bruk av munnbind

Det er noen som lurer på hvorfor ikke ansatte på sykehuset bruker munnbind.

De vanligste smittestedene er internt i en husstand, sosial omgang med venner og familie og ved utenlandsopphold. Ved Sykehuset i Vestfold har vi strenge smitteverntiltak, og vi har også besøks- og adgangskontroll. Det betyr at risikoen for smitte er svært lav inne på sykehuset.

Sykehuset har:
 • basale smittevernrutiner (avstand, håndhygiene og hostehygiene)
 • besøks- og adgangskontroll
 • screening av alle pasienter med spørreskjema
 • oppfordret ansatte til å holde avstand
 • begrensninger i fysiske møter
 • et dekningsområde med forholdsvis lite smitte
 • hatt få smittetilfeller på sykehuset, og dette har ikke dette ført til videre spredning blant ansatte og pasienter
På bakgrunn av dette er det ikke grunnlag for å innføre bruk av munnbind generelt. Sykehuset er med disse tiltakene mer beskyttet enn et annet offentlig område.

Alle sykehusene i Helse Sør-Øst er opptatt av å følge den samme policyen. Siden smittesituasjonen kan variere fra sykehusområde til sykehusområde, kan det likevel forekomme noe ulik praksis.

Bruken av munnbind og annet beskyttelsesutstyr blir forløpende vurdert ut fra smittesituasjonen.