HELSENORGE

Skal du på besøk til sykehuset?

Sykehuset i Vestfold har begrensninger for besøk ved sykehuset. Besøk må avklares med avdelingen på forhånd.

Smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther ved Sykehuset i Vestfold.
Det er viktig at avstand og smittevernråd blir fulgt, og sykehuset forutsetter at de som skal på besøk:
  • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
  • ikke har mistenkt eller påvist covid-19-sykdom
  • ikke er definert som nærkontakt
  • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste ti dagene
Dersom du er nærkontakt til noen som er i karantene, eller nærkontakt til noen som venter på et prøvesvar, må du informere oss om det. 

Det er innført egne regler for besøk på intensiv, nyfødtintensiv, kreftavdelingen og føde-barselavdelingen. Klikk på lenkene for å lese mer.

Så lenge det er restriksjoner for besøk, bør heller ikke innlagte pasienter gå ut av avdelingen for å møte familie og venner. Mange pasienter opplever at Skype, Facetime og andre sosiale medier er et godt alternativ til fysiske besøk.

Reglene for besøk kan endres på kort varsel hvis smittesituasjonen endrer seg.

Bruk av munnbind

Bruk av munnbind blant ansatte

Bruk av munnbind for pasienter og besøkende