HELSENORGE

Skal kartlegge omfanget av flåttbåren sykdom

I 2018 ble 17 pasienter innlagt i Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark med skogflåttencefalitt, en flåttbåren virusinfeksjon. Tidligere år har tallene variert mellom ett og tre tilfeller per fylke. Nå ønsker mikrobiologisk avdeling ved SiV å kartlegge omfanget av smitte i befolkningen.

(f.v.) Overlege Nils Grude, fagansvarlig bioingeniør Gro Lyngås, fagansvarlig bioingeniør Anne-Berit Pedersen og overlege Åshild Marvik-Rødland ønsker å finne ut mer om smittespredningen.

– Antall pasienter er ikke så stort, men økningen er betydelig. Det er av betydning å finne ut om tredoblingen av antallet i Vestfold og Telemark viser en ny trend og få mer kunnskap om smittespredningen i vårt område, forteller overlege Åshild Marvik-Rødland ved mikrobiologisk avdeling ved SiV.

Skogflåttencefalittvirus (TBE-virus) er et virus som overføres til mennesker via flåttbitt og kan gi alvorlig infeksjon i sentralnervesystemet.

– Basert på tilgjengelig litteratur kan en anta at over halvparten av de som blir smittet ikke utvikler sykdom. Spennet i det kliniske bildet er derfor stort fra asymptomatisk forløp til alvorlig sykdom med opphold på intensivavdeling, sier Marvik-Rødland.

Anbefaler vaksine

Derfor ønsker nå overlegen, sammen med overlege Nils Grude, fagansvarlig bioingeniør Anne-Berit Pedersen ved mikrobiologen, fagansvarlig bioingeniør Gro Lyngås ved blodbanken og kollegaer ved Sykehuset Telemark, å sjekke om 1100 blodgivere har antistoffer mot skogflåttencefalittviruset i blodet.

– Det finnes vaksine mot viruset som Verdens Helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet anbefaler til barn og voksne som er utsatt for smitte. I Norge gjelder dette personer som ferdes i skog og mark i kystnære områder fra Vestfold til og med Vest-Agder, hvor viruset er påvist som årsak til sykdom, og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått, sier overlegen.

Nå vil de sjekke om friske voksne blodgivere, som ikke har tatt vaksinen, kan ha antistoffer i blodet.

– Hvis det viser seg at en stor andel har antistoffer, bør vaksinasjonsanbefalingene styrkes, uttaler Marvik-Rødland.

Blodgiverne er positive

Blodgivere som fra mandag 25. februar kommer til SiV og STHF vil bli spurt om å delta i studien. Marvik-Rødland regner med å ha nok frivillige i løpet av mars, deretter starter jobben med å analysere prøvene. Målet er å publisere resultatene i et internasjonalt tidsskrift.

– Vi har inkludert deltakere i et par dager og tilbakemeldingen fra blodgiverne er positive. Det er vi glade for, sier overlegen.

Mikrobiologisk avdeling utfører diagnostikk for påvisning av skogflåttencefalitt for pasienter både i Vestfold og Telemark. Studien tar sikte på å analysere blod fra 550 givere fra hvert fylke.

– Det er gjort liknende studier i Sogn og Fjordane i 2010, da fant man ingen blodgivere med antistoffer. I Østfold i 2012 hadde 0,65 prosent av blodgiverne antistoffer uten å ha tatt vaksine. Felles for disse studiene er at de er utført på blodgivere i fylker som ikke har rapportert kliniske tilfeller av skogflåttencefalitt. Vår studie utføres på blodgivere i endemiske områder, og det blir derfor spennende å se hva tallene blir, sier overlegen.

Studien er finansiert av forskningsmidler fra Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark.