HELSENORGE

Slik blir SiVs nye akuttsenter

Pasienter som blir akutt skadet eller syk skal fra 2021 få raskere behandling. Et splitter nytt akuttsenter skal bygges i det såkalte Tønsbergprosjektet.

Morten Tønnessen og Runar Danielsen har fått jobben med å skreddersy et godt og effektivt akuttsenter til 2021. Tønnessen har ansvar for at de nye byggene blir oppført slik de er bestilt, Danielsen er leder for akuttsenteret.

– Målet er at undersøkelsene og behandlingen skal skje nærmere pasientene. De som kommer inn til akuttsenteret skal slippe å bli fraktet rundt om på sykehuset for avklaring. Vi ønsker å gi raskere diagnostikk og behandling, forteller Tønnessen.

Derfor er det planlagt røntgenlaboratorium, CT-lab og ultralyd inne i akuttsenteret. I tillegg ønsker de en mikrobiologisk avdeling inn.

– Å ha disse tilbudene i samme senter vil spare oss og pasientene for masse tid. Da kan vi også komme fortere i gang med behandlingen, sier Tønnessen.

– Transport har en viss risiko. I det nye akuttsenteret vil pasienten få den beste ekspertisen rundt seg hele tiden, legger Danielsen til.

Bilde av Morten Tønnessen

(Morten Tønnessen)

Moderne traumerom

Det nye akuttsenteret vil også inneholde et moderne traumerom og egen overvåkingsenhet med fem senger.

– Traumerommet blir bygget etter modell av Ullevål, med røntgen inne på rommet og CT vegg-i-vegg, forteller SiV-koordinatoren.

– Det vil også gi færre tidsforsinkelser, legger Danielsen til.

To såkalte smitterom, som vil få inngang både utenfra og innenfra sykehuset, skal etableres.

– Ved mistanke om smittefare må det gjøres mikrobiologiske undersøkelser. Da må vi ha mulighet til å isolere pasienter, forteller Danielsen.

Lite, men gjennomtenkt

Tønsbergs nye akuttsenter vil ikke bli av de største. Men det er ikke størrelsen det kommer an på.

– Det handler om å tenke helhet foran kvadratmeter og sengeplasser. Det er mange elementer som skal føres sammen i et sykehus. Folk vil oppleve at forholdene blir bedre, uttaler Tønnessen.

En eget avklaringsenhet skal blant annet føre til det.

– Enheten får 28 senger i tillegg til de to smitterommene. Her skal vi avklare om pasientene skal hjem, til kommunale tilbud eller videre inn i sykehuset, forteller SiV-koordinatoren.

Bedre flyt, raskere svar og et bedre samarbeid mellom fagfolk og team er målet.

– Det vil bli noen spennende samarbeidsarenaer, sier Danielsen.

Bilde av Runar Danielsen

(Runar Danielsen)