HELSENORGE

Standardiserte forløp skal fjerne flaskehalser og dobbeltarbeid

– Nå får vi en eksakt oppskrift som både pasient og ansatte kan forholde seg til, forteller seksjonsleder Anne Ruth Skagestad ved Kir post 2A Gastro-bryst. Hun er en av dem som jobber med de 28 nye kirurgiske akutt forløpene som er satt i gang i Kirurgisk klinikk.

I juni 2017 startet Kirurgisk klinikk jobben med å luke ut flaskehalser, dobbeltarbeid og treghet i systemet for pasienter som kommer til SiV med kirurgiske akutte diagnoser. Som seksjonsleder ble Skagestad med i arbeidet innen akutt abdomen, blindtarmbetennelse, rectalblødning, tarmslyng og perianalabscess.

– Vi ønsker å gi en forutsigbar oppfølging til pasientene under hele oppholdet, forteller hun.

I workshops identifiserte og kartla de hva som møter pasienten.

– Da fikk vi avdekket en del ting som kan ryddes bort, det som fungerer og det som ikke fungerer. Ansvar under forløpet ble kartlagt og svakheter i ansvarsforhold ble konkretisert bedre. Vi så blant annet også noen flaskehalser, fortsetter seksjonslederen.

Sykepleiere skriver ut pasienter

I hennes avdeling ser de ansatte store fordeler ved å få en fast oppskrift å følge.

– De synes det er positivt. Ta for eksempel forløpet akutt blindtarmbetennelse. Pasienten kommer til sengeposten etter operasjon, en relativ enkel og ukomplisert operasjon. Ved å gi en god sjekkliste til sykepleieren kan han eller hun selv skrive pasienten ut hvis pasienten er innenfor kriteriene. Det frigir legeressurser, pasienten slipper å vente lenge på sykehuset for å treffe en lege og det frigir sengeplasser. Det kaller jeg positiv effektivisering, sier Skagestad.

Det at sykepleiere kan skrive ut pasienter er nytt i Kirurgisk klinikk.

– Vi er selvsagt avhengig av å ha sykepleiere som er kjent med pasientgruppen og som kan se faresignaler, det skal sjekklisten hjelpe dem med, forteller seksjonslederen.

For at pasienten skal kunne skrives ut av sykepleier har legene lagt om sine rutiner for hvordan de forbereder utreiser. Nå gjøres alt av sykemeldinger, resepter og annen administrativt arbeid rett etter operasjonen er ferdig.

Starter de første forløpene i desember

Av Vestfolds befolkning er det rett over 300 personer som hvert år må fjerne blindtarmen. De får nå et bedre forløp i sykehuset.  Ideene fra dette prosjektet har det tverrfaglige teamet på gastroseksjonen ført videre til pasienter med andre diagnoser.

Forløpene implementeres etter hvert som de er ferdig og når endringene er forberedt i driften. De første fem fra 1. desember. Alle forløpene skal være gjennomarbeidet og implementert til 1. april 2018.

Bakgrunnen for disse forløpene er at Riksrevisjonen og Helsetilsynet gikk gjennom behandlingskjeden ved akuttmottak i hele landet. De fant klare mangler i ledelse, pasientbehandling, kompetanse, ansvar og beslutningsmyndighet og etterlyser bedre organisering, koordinering og styring.

Kirurgisk Klinikks hovedmål med arbeidet med de 28 forløpene er å øke pasientopplevd kvalitet ved å fjerne plunder og heft, få bedre logistikk og modernisere arbeidsfordeling. I tillegg ønsker man å opprettholde like høy eller forbedre det medisinskfaglige nivået.  Riktig nivå av diagnostiske undersøkelser til rett tid er også en viktig målsetting.