HELSENORGE

Starter kampanje for å få Vestfold til å samkjøre

Sykehuset i Vestfold starter i disse dager en kampanje for å få folk til å kjøre sammen på jobb. Hver måned vil tre heldige samkjørere vinne en måned med fast parkeringsplass til sin bil.

Logo for Vestfold samkjører

​Med på kampanjen, som er et initiativ fra Vestfold fylkeskommune, har SiV flere bedrifter og statlige aktører i Tønsberg.

– Når flere kjører sammen blir det mindre kø og enklere å finne parkeringsplasser, sier miljørådgiver Lisbeth Johansen ved SiV.

Tomme bilseter er den nemlig den største ubrukte kapasiteten i transportsystemet. Ved at folk kjører sammen kan transportsystemet avlastes i de mest hektiske periodene.

– I tillegg blir jobbreisen litt hyggeligere, samtidig som du gir et lite bidrag både til miljøet og til lommeboken, fortsetter Johansen.

Vinn «egen plass» en måned

Hver måned vil miljørådgiveren trekke ut tre heldige ansatte ved SiV som samkjører. Disse får en parkeringsplass holdt av til sin bil, og slipper dermed stresset og usikkerheten knyttet til å få en parkeringsplass når de kommer på jobb.

– Vi vil holde av disse plassene til vinnerne. Etter en måned trekker vi nye vinnere, så her lønner det seg å finne en eller flere partnere å kjøre med, sier miljørådgiver Johansen.

Her kan du melde deg på konkurransen (intern konkurranse for ansatte ved SiV).

Blir færre plasser i fremtiden

Tønsberg kommune har planer om å regulere enda mer tretimers-parkering i områdene rundt sykehuset i Tønsberg.

– Samtidig vil flere parkeringsplasser forsvinne fra sykehusets område i forbindelse med utbyggingen. I fremtiden vil det dermed blir enda vanskeligere å finne parkeringsplasser. Da må våre ansatte finne andre løsninger, og å samkjøre kan være en av dem, sier Johansen.

Facebook-gruppe

Kampanjen, som lanseres tirsdag 16. august, har fått navnet «Vestfold samkjører 2 pluss» og er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Høgskolen i Sørøst-Norge, Sykehuset i Vestfold HF, Færder videregående skole, Fylkesadministrasjonen, Tønsberg kommune, Ås kontorsenter AS, Vestfold næringstomter AS og Vestfold fylkeskommune.

– Vi har opprettet en Facebookgruppe som heter «Vestfold samkjører» der sjåfører og passasjerer kan finne hverandre. Vi håper det kan gjøre jobben med å finne en samkjører enklere, sier Johansen.

Her finner du facebook-gruppen

 

 

   
 

 

Først ute

Vestfold er det første fylket i Norge som starter opp med et slikt samkjøringsprosjekt. I tillegg til klare miljøgevinster vil kampanjen kunne bidra til å løse noe av kapasitetsproblemet på veiene i rushtiden.

– Hadde vi klart å luke ut fem prosent av trafikken i rushtiden ville mye av køproblemet vært fjernet. I dag har vi rett og slett for mange biler på veiene. Det betyr at noen av sjåførene må bli passasjerer dersom vi skal få bukt med køene uten å bygge nye veisystemer, sier fylkesvaraordfører Kåre Pettersen.

For mer informasjon se: www.vfk.no/vestfoldsamkjorer