HELSENORGE

Starter testing for antistoffer mot covid-19

Mikrobiologisk avdeling ved SiV vil om kort tid kunne teste om pasienter har hatt covid-19-virus ved hjelp av antistoffer i blodet. – Vi har fått tilgang til en antistofftest og vil kunne tilby den i løpet av kort tid, forteller overlege Tore Taksdal Stubhaug.

FOTO: Inger Lill Anthonisen

Flere publikasjoner viser at antistoffer kan påvises hos personer som er smittet med SARS-CoV-2 fra ca. 6 – 14 dager etter at symptomene har kommet.

– Ifølge utprøving ved andre laboratorier har testen vi har valgt svært god diagnostisk presisjon. Den gir også stor analysekapasitet, forteller Stubhaug.

– Vi håper å kunne tilby dette i løpet av uke 24, sier overlegen.

Det er foreløpig ikke avklart hvor lenge pasientene har antistoffer i blodet etter sykdommen, men det er sannsynlig at det dreier seg om minst et halvt år. Vi vet heller ikke sikkert hvilken betydning påviste antistoffer har for immunitet mot ny infeksjon.

Luftveisprøve

Testene skal brukes for å avklare om noen har gått gjennom infeksjon med covid-19.

– Likevel må vi presisere at denne testen ikke fritar noen fra karantene etter dagens retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. For å fritas fra karantene må man ha vært bekreftet smittet tidligere med en prøve fra luftveiene, sier overlege Stubhaug.

Antistofftest kan også benyttes der det er mistanke om covid-19-infeksjon på tross av negativ luftveisprøve, men da med forbehold om at testen kan være negativ i de to første sykdomsukene.