HELSENORGE

Stem på den beste Hva er viktig for deg?-historien

I forbindelse med Hva er viktig for deg?-dagen lyste SiV ut en intern konkurranse hvor ansatte kunne sende inn eksempler på hendelser hvor de har opplevd at å ta hensyn til hva som er viktig for pasienten har gjort en forskjell. Det er nå plukket ut tre finalister og vi ønsker din hjelp til å kåre det beste bidraget!

Illustrasjon med spørsmålet Hva er viktig for deg?
En jury bestående av Sondre Bogen-Straume fra ungdomsrådet, kvalitetssjef Siri Eggesvik og kommunikasjonsrådgiver Daniela Ørvik har nå plukket ut tre finalister. De har blant annet lagt vekt på at bidragene viser forståelse for pasientens behov og at de kan inspirere andre til å spørre «Hva er viktig for deg?».

​Her er de tre bidragene som er plukket ut:

Bidrag 1 – han, hun eller ​hen?

På det nyoppstartede Regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKi) ved SiV spør vi alltid pasientene i første møte om deres foretrukne pronomen og kjønnsidentitet. Vi bruker deretter foretrukket pronomen og kjønnsidentitet konsekvent i vår kommunikasjon med pasienten, og ved samhandling internt og eksternt.

Mange pasienter forteller oss om tidligere møter med helsepersonell hvor det ikke har blitt benyttet foretrukket pronomen og kjønnsidentitet. Pasientene formidler til oss at korrekt bruk av pronomen og kjønnsidentitet av helsepersonell er viktig for å føle seg sett, hørt, og møtt for den de opplever å være. De formidler også mer positivt utbytte av behandlingen som følge av korrekt bruk av pronomen og kjønnsidentitet.

Bidrag 2 –  anemo​ne (fødsel)

Dette er to bidrag om anemonepoliklinikken.

Det er ikke noe jeg har gjort for pasienten, men som jeg selv har opplevd som pasient på SiV! Når jeg fødte mitt første barn, fikk jeg en veldig dårlig opplevelse, blant annet med amming. Så når jeg skulle ha min nummer to ganske kort tid etter, ble jeg henvist til anemoneklinikken på SIV, som gjorde HELE forskjellen. Der så de MEG som pasient, som kommende tobarnsmor, hva som ville gjøre ting lettere for meg. Dette reddet meg fra en fødselsdepresjon!

Jeg jobber på føde barsel. En del av jobben min er å snakke med kvinnene/parene på anemonepoliklinikken etter en vanskelig fødsel eller før fødsel. Alle med hver sin ryggsekk fylt av livserfaringer. Jeg hører hele tiden historier der det å ha blitt sett har gjort den store forskjellen. Den siste historien derfra er fra en kvinne med en svært langvarig, vanskelig fødsel, der mye kunne blitt vanskelig å håndtere i ettertid. Hun forteller at etter fødsel snakket jordmor og lege med henne, hørte på henne og bekreftet følelsene hun hadde. At hun fikk anerkjennelse for følelsene og at det var noen som så henne og brydde seg gjorde at hun nå ser tilbake på fødselen sin som en stor og viktig opplevelse. Hun er stolt og kjenner seg sterk. Et lite eksempel på hvor viktig det er å bli sett.

Bidrag 3 – likever​​dig (behandling)

Jeg hadde hatt noen terapitimer med en ny pasient og fikk en opplevelse av at pasienten brukte mye krefter på «å være flink» ovenfor oss, en opplevelse av at hun må prestere noe ovenfor oss.

Jeg tok dette opp med pasienten, og stiller meg undrende til om det jeg opplever hos pasienten kan stemme. Pasienten oppleves overrasket over undringen, noe hun selv bemerker. Hun sier; ja, det stemmer, jeg prøver å gjøre som jeg tror dere forventer, slik har jeg alltid tenkt. Dersom jeg ikke gjør som dere forventer, hva skjer da?

Jeg svarer at vi forventer ikke at du skal prestere noe for oss. Du er her for å jobbe med deg selv, med oss ved din side, i ditt tempo. Det er din behandling og dine valg, og vi er her som veiledere.

Pasienten formidler at hun opplever at hun blir møtt som den hun er og at dette oppleves som en lettelse. Hun opplever at hun og jeg er på samme linje. Det autonome og likeverd er to viktige ord i denne sammenheng. Pasienten opplever at hun endelig kan tørre å nærme seg å være seg selv.

Pasienten opplevde en følelse av at hun kunne bruke mer ressurser på hva som er viktig for henne og ikke for oss behandlere.

​Slike ting er godt å oppleve, at pasienten opplever seg som et likeverdig menneske, med mulighet for å ta egne valg -> for hva som er viktig for dem.

 

Avgi din stemme her (anonymt via Questback)​​


Fr
ist for å avgi stemme er 7. juni. Vinner annonseres på markeringen av Hva er viktig for deg?-dagen 9. juni. 

Alle er velkomne til å stemme – både ansatte, pasienter, pårørende og andre.

Lapper med svar på Hva er viktig for deg?