Stenger parkeringsplasser når kryss skal utbedres

Mandag 9. mars starter arbeidet med å utbedre veikrysset Haakon Vs gate og Christian Fredriksgate. Det vil påvirke både besøkende og ansatte ved SiV.

– Krysset vil bli helt eller delvis stengt for biltrafikk, men holdes åpent for syklende og gående, forteller SiVs koordinator Morten Tønnessen.

Sykehusets parkeringsplasser ved bygg S og KE vil forsvinne permanent, mens kommunens antall reduseres betraktelig. Dette etter en risikovurdering i forbindelse med arbeidet.

Pasienter til Brystsenteret

Pasienter og besøkende bes bruke parkeringsplasser ved det nye psykiatribygget. Disse plassene når man via Halvdan Wilhelmsens Allé.

– Besøkende som må kjøres til døren kan bli kjørt via innkjøringen ved bygg S, men de kan ikke stå parkert her under undersøkelsen. Taxi har egne parkeringsplasser ved bygg S, sier Tønnessen.

Ansatte ved Brystsenteret får samme tilgang til SiV som tidligere. Varelevering vil måtte kjøre inn ved og rundt bygg S.

Bildet viser endret trafikkbilde under ombyggingen av krysset

ENDRET TRAFIKKBILDE: Gående og syklende kommer seg fint gjennom, bilister må regne med helt eller delvis stengt vei.

Arbeidet skal etter planen være ferdig fredag 5. juli 2020, men datoen kan bli skjøvet noe frem eller bakover. Tønsberg kommune har gitt oppdraget til entreprenørfirmaet Marthinsen og Duvholt.