HELSENORGE

Stor pasientpågang ved SiV

Sykehuset i Vestfold har for tiden stor tilstrømming av pasienter med akutt sykdom og mange pasienter innlagt på sengepostene. Det vil føre til at noen pasienter vil få utsatt sin polikliniske time.

Illustrasjonsfoto.

​Den høye tilstrømmingen består av pasienter med forskjellige sykdomstilstander som har behov for sykehusbehandling og skyldes ikke Covid-pasienter. Andre sykehus i Norge opplever det samme. 

Sykehuset vil i denne situasjonen prioritere pasienter som har størst behov og vi skal også ivareta arbeidsforholdene for våre ansatte. Dette vil medføre at noen pasienter vil få utsatt time til planlagt behandling. Dette vil være behandling hvor det ikke er helsefare forbundet med utsettelse og vi vil forsøke å begrense ulempene for våre pasienter. Pasienter som får utsatt time vil bli kontaktet. Dersom du ikke hører noe skal du møte som avtalt.