HELSENORGE

Støyende arbeider i forbindelse med utbygging

Tønsbergprosjektet iverksetter tiltak for å redusere støyen i forbindelse med sykehusutbyggingen.

Illustrasjon av det nye psykiatribygget

​De pågående arbeidene på psykiatritomta, med sprengning, boring og opplasting av sprengstein, har vært støyende for de nærmeste naboene.

Støymålingene som er gjennomført de siste par ukene, viser at vi til tider ligger over det som er anbefalte grenseverdier. Selv om dette kun er anbefalte verdier, vil prosjektet montere en støyskjerm mot naboene i Øvre Dietrichs veg. Dette vil startes neste uke.

Vi håper dette vil bedre naboenes hverdag, selv om det fremdeles må påregnes at byggeprosjektet vil være merkbart for alle som bor i området.

Har du spørsmål?

Kontakt prosjekteringsleder Lars Pettersvold:
Mobil: 926 03 489
E-post: lars.pettersvold@tonsbergprosjektet.no