HELSENORGE

Støyende arbeider ved sykehuset

I begynnelsen av april starter grunnarbeidet med nytt somatikkbygg ved Sykehuset i Vestfold. Sprengning, spunting og peling i grunnen, samt transport av masser, vil føre til støy for pasienter, pårørende, naboer og ansatte.

– Prosjektet jobber med støybegrensende tiltak, men det er klart at grunnarbeidene vil føre til mye støy og høy aktivitet med uttransportering av masse, sier prosjektdirektør Tom Einertsen.

Gravearbeidene starter i april, og i juni og juli skal stålkjernepeler bores ned i grunnen.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for ikke å forstyrre driften ved sykehuset, ved å bruke utstyr som er mest mulig effektivt og som støyer minst mulig i kombinasjon med støyskjerming. Sykehuset vil bli varslet før alle sprengningsarbeider, og de blir kun utført til avtalt tid, sier Einertsen.

På grunn av naboer må arbeidet holdes innenfor normalarbeidstiden. Det betyr at arbeidene kan starte klokken 07 på morgenen og avsluttes klokken 19 på ettermiddagen.

Utbygger vil jevnlig kontrollere støynivået.

– Vi vil utføre støymålinger og sette i verk avbøtende tiltak for å redusere påvirkningen på omgivelsene, melder de.

Les mer om Tønsbergprosjektet her

– Nye flotte bygg

I september skal det meste av det støyende arbeidet være ferdig i første omgang.

– Vi er så heldige at vi får nye og flotte bygg i 2019 og 2021. Frem til da vil vi selvsagt merke at det pågår riving og bygging av store bygg tett innpå behandling av pasienter, uttaler administrerende direktør Stein Kinserdal.

– Jeg håper og tror SiVs pasienter og ansatte forstår at det er til det beste for hele Vestfolds befolkning, fortsetter han.

Foto av Stein Kinserdal
(Administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold.)

Arbeidsplanen for våren/sommeren 2018:

Arbeidsplanen for grunnarbeid våren/sommeren 2018