Studie: Vesentlig bedre prostatakreftdiagnostikk med Stockholm3-testen og MR

Ny forskning fra Karolinska Institutet i Stockholm, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold og Aleris Oslo, viser at blodprøven «Stockholm3» sammen med MR og rettede vevsprøver forbedrer prostatakreftdiagnostikken vesentlig. Studien publiseres nå i European Urology, det mest anerkjente tidsskriftet innen urologi.

Fire ansatte ved SiV som har bidratt i arbeidet med studien
Har bidratt til studien: Overlege Sven Løffeler (f.v.), onkologisk sykepleier Berit Sveistrup, studiesykepleier Karin Skogstad og overlege Erik Skaaheim Haug.

​Gode resultater

Studien «STHLM3MR» sammenligner menn som gjennomgår vanlig klinisk praksis for utredning av prostatakreft med menn som utredes ved hjelp av blodprøven «Stockholm3-testen» i kombinasjon med MR-undersøkelse og rettet vevsprøve. Resultatet viser at man med denne diagnostiske strategien minsker antallet vevsprøver med 38 prosent og antallet menn som får en diagnose med ufarlig sykdom med 42 prosent. Samtidig fant man 10 prosent mer kreft som krevde behandling. Studien ble gjennomført i samarbeid med urologiavdelinger i Stockholm, Aleris Oslo og Sykehuset i Vestfold, og inkluderer 532 menn. Sykehuset i Vestfold har bidratt med omtrent 150 av disse pasientene.

Ved Sykehuset i Vestfold har blant annet overlege Sven Løffeler, onkologisk sykepleier Berit Sveistrup, studiesykepleier Karin Skogstad, overlege Martin Landquist (medforfatter) og overlege Erik Skaaheim Haug (medforfatter) bidratt i arbeidet med studien.

Prostatakreft er den vanligste kreftsykdommen i Norge. 5118 menn fikk diagnosen i 2016, ifølge kreftregisteret.

– Studien viser at man kan øke sannsynligheten for at menn med kreft som krever behandling får korrekt diagnose, samtidig som vi minsker antallet menn som trenger å gjennomgå utredning med vevsprøve kraftig. Det betyr at flere menn får riktig diagnose og behandling, samtidig som vi minsker ubehaget og risikoen for komplikasjoner. Vi har nå i ytterligere en studie bekreftet verdien av Stockholm3-testen. Dette er veldig lovende data, som allerede har påvirket utviklingen av behandlingen, sier Tobias Nordström ved Karolinska Institutet, som ledet studien.

Anerkjennelse for sykehuset

Sykehuset i Vestfold var tidlig ute med å ta systematisk i bruk MR i diagnostikk av prostatakreft, også i verdenssammenheng. Ved å ta MR før man tar vevsprøve får man muligheten til å identifisere svulsten og ta vevsprøve fra spesifikke områder som utpeker seg på bilder, istedenfor å ta prøver fra større områder av prostata.

– I Norge har vi i større grad enn i Sverige brukt MR ved diagnostikk av prostatakreft. Ved å være med på dette får vi vist at denne omleggingen gir gode resultater, forteller Erik Skaaheim Haug, overlege ved Sykehuset i Vestfold og medforfatter i studien.

– Det er også en anerkjennelse for sykehuset. Sykehuset i Vestfold var tidligst ute med å etablere et prostatasenter og var det første sykehuset i landet som etablerte rutine med å ta MR før vevsprøve, sier Haug.

Les mer om behandling av prostatakreft her