HELSENORGE

Sykehuset i Vestfold er tilbake i ordinær drift

Sykehuset i Vestfold er tilbake i ordinær drift, etter å ha vært i grønn beredskap på grunn av en batteribrann i Sandefjord. 



​SiV mottok 12 pasienter til sjekk og observasjon. 3 pasienter hadde noe luftsymptomer, resten ingen symptomer. 

Av personvernhensyn vil det ikke bli gitt flere opplysninger om pasientene.​