Sykehuset i Vestfold går i gul beredskap

Sykehuset i Vestfold går i gul beredskap. Noen pasienter vil få utsatt sin planlagte behandling. Det oppfordres sterkt til å unngå besøk med mindre det er absolutt nødvendig.

Publisert 16.12.2021

Det forventes en økning av innlagte koronapasienter de neste ukene etter økende smittetrend i samfunnet, og det er allerede et stort press på intensivavdelingen. For å kunne omdisponere personell ser vi oss nødt å ta ned noe planlagt behandling.

– Vi må være forberedt på at SiV nå kan gå inn i en krevende situasjon. Folkehelseinstituttets prognoser viser at vi kan forvente en betydelig økning i antall koronapasienter, selv om det hefter usikkerhet til tallene, sier administrerende direktør Stein Kinserdal.

Sykehuset prioriterer de pasientene som har størst behov for behandling. Derfor vil noen pasienter få utsatt time til planlagt behandling. Dette vil være behandling hvor det ikke er helsefare forbundet med utsettelse. Pasienter som får utsatt time vil bli kontaktet. Dersom du ikke hører noe skal du møte som avtalt.

Unngå besøk

– Vi vet at besøk er viktig for pasienter og pårørende. Men i dagens situasjon ønsker vi færrest mulig besøkende for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og ansatte. Vi ønsker derfor å unngå besøk til inneliggende pasienter med mindre det er absolutt nødvendig, sier Kinserdal.

Det er vekter ved hovedinngangen, som følger med på situasjonen og at munnbindpåbud overholdes. 


Les mer om besøk her