HELSENORGE

Sykehuset i Vestfold har lansert nye nettsider!

1. november lanserte Sykehuset i Vestfold nye nettsider som er skreddersydde for pasienter og pårørende.

Skjermdump av forsiden på nettsiden
Skjermdump fra forsiden på nettsiden

​Gjennom prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal» skal alle helseforetakene i Norge flytte nettsidene over til helsenorge-plattformen. For deg vil den nye nettløsningen gjøre det enklere å finne svar på det du lurer på når du eller noen du kjenner blir syk. 

– Prosjektet tar utgangspunkt i «pasientens nettside» og skal bidra til å stille det store behovet for informasjon som mange pasienter og pårørende har i en sårbar fase, sier nettredaktør Line Jacobsen ved Sykehuset i Vestfold.

Sykdom og behandling

Lanseringen 1. november markerer at alle helseforetakene er på samme tekniske plattform og at de samarbeider om og deler innhold. All pasientrettet informasjon relatert til spesialisthelsetjenesten skal sirkle rundt det pasientene er mest opptatt av, nemlig sykdom og behandling.

– Pasienter og pårørende forventer å finne god informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling, uten at de trenger å kjenne til organiseringen og ansvarsdelingen mellom aktørene. Med den nye nettløsningen vil pasienter og pårørende raskt og enkelt finne den informasjonen de trenger fra ett sted, forklarer Jacobsen.

Helseforetakene skal fortsatt ha egne nettsider, men på felles løsning som gjør det mulig å integrere informasjon mellom ulike helseforetak og med helsenorge.no. Til nå har dårlig søkefunksjon og for mye irrelevant innhold på sykehusets nettsted gjort det vanskelig for innbyggerne å orientere seg. I prosjektet om én helseportal er pasienter, pårørende og fastleger i forkant blitt spurt om hva de ønsker å finne på sykehusets nettsider.  

Skreddersydde for pasienten

Svarene er klare: Konkret og lettfattelig informasjon om diagnose, prognoser og hva som skjer før, under og etter behandling, med mulighet til å fordype seg i mer utfyllende informasjon.

Videre er brukerne opptatt av å finne praktisk informasjon om sykehuset, men er ikke interessert i sykehusets ledelse, årsrapporter, styredokumenter eller velferdsordninger for ansatte.

– De nye nettsidene er nå skreddersydde for pasientens behov om praktisk informasjon og informasjon om diagnosen og behandling, sier Jacobsen, som har travle dager rett før lanseringen.
 
– Vi i kommunikasjonsenheten samarbeider tett med fagfolk ved sykehuset i dette prosjektet. Fagfolkene bidrar med fagkunnskap og kvalitetssikring av innholdet, mens kommunikasjonsenheten sørger for at informasjonen er lett tilgjengelig og forståelig for innbyggerne, sier Jacobsen.

Under Helsekonferansen 2016, som arrangeres 1. og 2. november av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet, vil prosjektet være representert med stand og foredrag.

Se presentasjonen av «Slik lagde vi en nettløsning for alle norske sykehus» her

Les om hele bakgrunnen for prosjektet her