HELSENORGE

Sykehuset i Vestfold skal identifisere mutantvirus

Mikrobiologisk avdeling ved SiV starter mandag 15. februar med en screeningmetode som kan identifisere det britiske, sørafrikanske og brasilianske mutantviruset i positive koronaprøver. 

Avdelingsoverlege Tore Taksdal Stubhaug ved mikrobiologisk avdeling.
I forbindelse med økt forekomst av koronavirusvarianter som er under særskilt overvåkning, er det et ønske at flere laboratorier kan påvise disse variantene. Det vil gi raskere svar og kan dermed hjelpe å bekjempe variantene.

– Variantscreening vil bli utført rutinemessig på nye positive prøver. Rekvirentene trenger dermed ikke å be spesifikt om dette, forteller avdelingsoverlege Tore Taksdal Stubhaug ved mikrobiologisk avdeling. 

De forventer å kunne gi svar påfølgende hverdag (mandag-fredag). 

– Våre molekylærbiologer har gjort en stor innsats for å få screeningen implementert hos oss i løpet av kort tid. Det har vært avgjørende for å få dette til, at metoder publiseres åpent og at laboratoriene har mulighet og kompetanse til å ta i bruk såkalte in-house-analyser. Det vil si at man selv setter opp analysen med standardreagenser, basert på publiserte eller egenutviklede metoder. Vi er fornøyd med at laboratoriet har kompetansen som trengs for raskt å få på plass nye analyser når det dukker opp et behov, sier avdelingsoverlege Stubhaug.

Gir beskjed til kommunene

Inntil videre vil alle prøver hvor det påvises en variant under særskilt overvåkning, bli sendt til Folkehelseinstituttet. Dette kan endre seg dersom det kommer nye nasjonale retningslinjer. 

– Ved positiv analyse for en av de tre variantene vil det bli gitt telefonbeskjed til kommuneoverlege eller smittesporingstjeneste i kommunene, sier Stubhaug.

Det oppstår stadig mutasjoner når viruset sirkulerer i befolkningen. Det kan derfor dukke opp nye varianter som ikke påvises av sykehusets screeninganalyse. 

– Vi overvåker situasjonen ved å sende inn et representativt utvalg av alle positive koronaprøver til Folkehelseinstituttet for helgenomsekvensering, og man må være forberedt på at retningslinjene for variantscreening kan bli endret i tråd med endret forekomst av de ulike variantene, melder avdelingsoverlegen.