Helsenorge

Sykehusutbyggingen fortsetter etter planen

Til tross for utfordrende tider de siste ukene, fortsetter utbyggingen av Sykehuset i Vestfold etter planen. Det er direktør Tom Einertsen i Tønsbergprosjektet stolt over. – Status per i dag er at vi er i henhold til plan, faktisk noe foran på enkelte områder, sier han.

Tom Einertsen

De første ukene etter 12. mars hadde Tønsbergprosjektet (TP) en noe redusert bemanning, rundt 90 prosent.

– En del personer måtte i karantene i tillegg til omsorgspermisjon for barn. Etter de første ukene har vi klart å opprettholde nesten full bemanning ute på byggeplassen. Selv med en noe redusert bemanning klarte vi å produsere i henhold til plan. Vi har også klart å innhente noe tid med å jobbe i påsken, forteller Einertsen.

– Alle selskaper har vist en imponerende stå-på-vilje og jeg er utrolig stolt av å lede et prosjekt med så mange flinke medarbeidere, fortsetter han.

Umiddelbart etter 12. mars iverksatte prosjektet en rekke smitteverntiltak etter retningslinjer fra folkehelseinstituttet og bransjen. Arbeidsstokken ble godt fordelt i arealene på byggeplass og det jobbes i team for å begrense konsekvensene av et smittetilfelle.

– Kontor og riggarealer med berøringsflater blir vasket daglig og lunsj blir avviklet over et større tidsrom for å begrense antall personer i samme rom. For administrativt personell har vi tilrettelagt for hjemmekontor, noe vi ser fungerer tilfredsstillende, forteller direktøren.

Styrket økonomi

Einertsen forventer å overlevere prosjektet innenfor økonomisk ramme.

– Vi ser at økonomien i prosjektet faktisk har styrket seg. Med et utgangspunkt som økonomisk var svært stramt, så er dette imponerende. Vi ligger faktisk an til å levere et prosjekt med en kostnad som ligger vesentlig under alle andre sykehusutbygginger i landet, påpeker direktøren.