HELSENORGE

Takker av A- og B-blokka med spektakulært lysshow

Onsdag 12. januar går startskuddet for riving av de gamle sykehusbyggene A- og B-blokka. Med det settes symbolsk sluttstrek for hovedutbyggingen ved Sykehuset i Vestfold. Sykehuset vil markere dette med et spektakulært lysshow på ytterveggene i det gamle B-bygget.

– Vi ønsker å markere det som er en historisk begivenhet ved Sykehuset i Vestfold. Hovedutbyggingen er i mål. Nå takker vi av bygg som i over 80 år har vært arbeidsplass for tusenvis av ansatte og rommet titusener av pasienters håp og frykt, glede og sorg, sier administrerende direktør Stein Kinserdal.

Lysshowet vil være en del av et internt arrangement. På grunn av smittevernhensyn er det begrensninger på hvor mange som kan samles for å bivåne showet. Det vil være inviterte, samt at ansatte som ønsker det kan melde seg på. Det vil bli to visninger av showet. 

For at flest mulig skal få med seg lysshowet vil det bli filmet og streamet.

– Ikke møt opp ved sykehuset hvis du vil se showet, men se det digitalt, sier Kinserdal.

Milep​æl

Hovedutbyggingen ved SiV startet i 1990, etter mange års forarbeid. Siste trinn ble fullført høsten 2021 da nytt somatikkbygg sto klart. De siste månedene har mange av SiVs sengeposter og poliklinikker flyttet inn i det nye bygget. Bygget på 33.000 kvadratmeter ble ferdigstilt før tid og innenfor budsjett.

– Vi er ikke alltid like gode på å feire i vår sektor. Nå unner vi oss en markering av at denne viktige milepælen for sykehustilbudet i Vestfold er nådd, sier Kinserdal.

Eventbyrået Event og happenings fra Tønsberg står for lysshowet. 

Showet 12. januar vil vises to ganger, først kl. 17.50 og deretter gjentas kl. 18.30. 

Det vil streames her: https://www.siv.no/streaming​

Linken blir også lagt ut sykehusets facebookside.​

Fakta hovedutbygging ved Syke​huset i Vestfold og videre planer

  • ​Hovedutbygging startet i 1990. Skulle gjennomføres i 7 trinn
  • Trinn 1 til 6 ble gjennomført fra 1990 til 2005 
  • Nytt psykiatribygg på drøye 11.000 kvadratmeter sto klart i 2019. Bygget samlet akuttdøgnplasser innen psykisk helse (tidligere i gammelt psykiatribygg, K3), kognitiv svikt og alderspsykiatri (tidligere på Granli) og poliklinikker voksenpsykiatri fra flere lokasjoner
  • Siste trinn sto ferdig høsten 2021: Somatikkbygg med sengeposter og poliklinikker på 33.000 kvadratmeter
  • Samlet prislapp for psykiatribygget og somatikkbygget (kalt Tønsbergprosjektet) er drøye 3 milliarder kroner
  • Somatikkbygget erstatter A-blokka fra 1974 og B-blokka fra 1938
  • Riving av A og B-blokka vil ta ca 6 måneder. På området skal det lages sykehuspark, etableres plass for påstigning for taxi og bygges et bygg som skal romme kontorer for klinikere, møtelokaler og bibliotek. Dette skal stå ferdig sommeren 2023