Tap av lukte- og smakssans som eneste symptom på covid-19

Et ektepar mistet smaks- og luktesans etter å ha vært i nærkontakt med en covid-19-smittet person. De hadde ingen andre symptomer, men fikk begge påvist covid-19. Nå anbefaler professor Jøran Hjelmesæth og overlege Dagfinn Skaare ved Sykehuset i Vestfold at helsemyndighetene vurderer om lukt- eller smaksforstyrrelser bør være tilstrekkelig grunnlag for å teste for covid-19 og/eller isolere vedkommende.

Dagfinn Skaare (t.v.) og Jøran Hjelmesæth

– Det er økende informasjon om at manglende luktesans og smakssans kan være vanlige symptomer på covid-19, forteller Hjelmesæth og Skaare.

En de kjenner som jobber i helsesektoren, hadde hørt om dette og merket seg at luktesansen hennes var borte.

– Vi syntes dette var interessant og testet henne, og hun var positiv, sier Skaare.

Dagfinn Skaare er overlege ved mikrobiologisk avdeling og smittevernseksjonen ved SiV og Jøran Hjelmesæth er senterleder for senter ved sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved SiV og professor ved Universitetet i Oslo.

Mistet lukt i to uker

Først 16 dager etter at luktesansen forsvant, kjente kona lukten av deodorant. Pasientens mann mistet smakssansen i ni dager.

– Dette blir sannsynligvis den første pasienthistorien som viser i praksis at det med luktesanstap (og/eller tap av smakssans) kan være viktig i diagnostikken. Dermed kan man spørre seg om alle med slike isolerte symptomer burde testes og/eller isoleres før svar på testen foreligger, mener forfatterne.

Man må selvsagt ta hensyn til begrenset testkapasitet.

– Det er spesielt viktig å finne smittede personer blant helsepersonell og pasienter i helseinstitusjoner, påpeker Skaare.

I artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening, skriver Skaare og Hjelmesæth: «En økende mengde empiriske data og enkelte publikasjoner tyder på at lukt- og smaksforstyrrelser kan være symptomer på covid-19, uavhengig av eller samtidig med klassiske symptomer. Begrensede data tyder på at sars-CoV-2 kan infisere munn- og neseslimhinner. Våre kasuistikker viser at pasienter med sars-CoV-2-infeksjon kan ha tap av smak- eller luktesans som eneste symptom. I sum kan disse foreløpige funnene påvirke fremtidig forskning, diagnostikk, forebygging og behandling av covid-19. Norske helsemyndigheter bør vurdere om isolert lukt- og/eller smaksforstyrrelse bør være tilstrekkelig grunnlag for testing av covid-19 og/eller isolering for å begrense smitte.»