HELSENORGE

Tar pasientene med på behandlingsvalg

Ved hjelp av et nyutviklet verktøy skal det bli lettere for en gruppe lungekreftpasienter å delta i valget mellom kirurgi og strålebehandling.

Tre personer som holder en bærbar datamaskin
NYUTVIKLET: Øystein Eiring, Janna Berg og Kari Nytrøn har samarbeidet om å utvikle samvalgsverktøyet for lungekreft.

​Ved mange helseproblemer fins det ikke én behandling som er best for alle. Det fins flere alternativer. Hva som er best, kan avhenge av hva pasientene mener om fordelene og ulempene.

Helse Sør-Øst gjennomfører nå et arbeid som skal gjøre det lettere for pasienter å delta i beslutninger. I arbeidet lager ansatte i foretakene blant annet verktøy for pasienter, der fordeler og ulemper ved ulike behandlinger blir tydelig beskrevet.

Et av disse verktøyene har overlege ved lungeavdelingen ved SiV, Janna Berg, vært med på å utvikle.

– Vi som leger tror ofte at vi vet hva som er best for pasientene, og dette kan farge vår måte å legge frem de ulike behandlingsalternativene på. Vi tror at vi ser og leser pasientene godt, men det er ikke alltid vi tror det som er riktig, mener hun.


Har du et helseproblem, og er usikker på hva som er god behandling for deg? I denne filmen fra www.helsefilm.no lærer du om samvalgsverktøy, som hjelper pasienter og helsepersonell å sammen finne god behandling - behandling som passer med det som er viktigst for deg.

Hva betyr mest?

Berg har utviklet et verktøy som skal hjelpe lungekreftpasienter til å delta i beslutninger om sin egen behandling

– For pasienter med lungekreft i tidlig stadium som er lokalisert bare i lungen, står valget ofte mellom kirurgi og strålebehandling. Hva som er best, kommer an på hva pasienten vekt-legger mest, alt fra bivirkninger til muligheten for å leve lengst mulig, forklarer Berg.

I samvalgsverktøyet får pasienter og pårørende nøytrale opplysninger om behandlingene. Det er forskningsbaserte faktaopplysninger bak hver påstand, og verktøyet er tilgjengelig slik at pasientene kan bruke tid og kikke på det hjemme, gjerne sammen med pårørende. 

Men hva hvis pasientene ikke ønsker å være med på beslutningen?

– Vi opplever at pasienter og pårørende har lest og kan mye om sin sykdom og ulike behandlinger. Men det er også noen som ønsker at vi som leger skal velge det vi mener er det beste for pasienten, og det er selvfølgelig helt ok.

Men:
– Undersøkelser viser at pasientene føler seg mer informert og at de er mer fornøyde med avgjørelsen når de selv kan være med på å ta den, sier hun.

Film for pasienter

Verktøyet er så og si ferdig utviklet, og Berg er allerede i gang med å benytte verktøyet i konsultasjoner. Hun har jobbet mye med å finne formuleringer som pasientene også forstår.

– I løpet av våren vil det bli mulig for andre sykehus å benytte seg av verktøyet, det jobbes med å integrere det i DIPS. Meningen er at det skal ligge åpent ute på nett slik at alle som vil kan ta det i bruk.

I prosjektet er det også laget en film rettet mot pasienter. I tillegg er det utviklet et e-læringskurs rettet mot helsepersonell på www.samvalg.no.

Flere andre seksjoner ved SiV har begynt arbeidet med å utvikle samvalgsverktøy for sine pasientgrupper, blant annet for hiv-pasienter. Ved Ahus er man i gang med å lage verktøy til bruk ved søvnapné.

Nå skal det bli lettere for flere å få hjelp til å utvikle nye verktøy.

– Helse Sør-Øst oppretter fra 1. april en egen gruppe som skal støtte foretakene i Helse Sør-Øst i arbeidet med samvalg. Gruppen skal bistå med utvikling av nye verktøy, bidra i opplæring av helsepersonell og pasienter, og evaluere arbeidet som er i gang, opplyser prosjektleder Øystein Eiring.