HELSENORGE

Kirurgisk post 7AB tilbake i normal drift

Driften ved kirurgisk post 7AB er ikke lenger berørt av ansatte i karantene. Konsultasjoner går som normalt.


Enkelte pasienter innen områdene ortopedi, øre-nese-hals og øye fikk flyttet på konsultasjonene sine fordi flere ansatte ved kirurgisk post 7AB var i karantene tidligere i februar. Seksjonen er nå tilbake i normal drift og konsultasjoner går som normalt.