Tilbud om samtale med veileder

Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold arrangerer i samarbeid med aktuell seksjon på sykehuset, opplæringskurs for pasienter og pårørende innen ulike diagnoser. Disse arrangementene er utsatt på ubestemt tid som følge av koronasituasjonen.

Stin

​For pasienter som ønsker å snakke med noen om hvordan de best kan ivareta sin helse og bedre leve med sin helsetilstand tilbyr våre veiledere mulighet for samtale på telefon.

Tid for samtale:

Hverdager kl. 09.00-12.00

Kostnader

Samtalen er gratis

Hvordan ta kontakt for å avtale tid for samtale:

  • Pasienten kan ringe lærings- og mestringssenteret: 906 64 231