HELSENORGE

To millioner til forskning på antibiotikaresistens

Overlege ved Sykehuset i Vestfold, Dagfinn Skaare, er blitt tildelt strategisk forskerstipend fra Helse Sør-Øst.

For å styrke forskningen ved de store ikke-universitetssykehusene opprettet Helse Sør-Øst i 2016 søknadskategorien «Strategisk forskerstipend», og avsatte inntil seks millioner kroner til dette formålet.

Ved tildelingen fikk overlege Dagfinn Skaare ved mikrobiologisk avdeling to millioner kroner i strategisk forskerstipend, samt 500.000 kroner i strategisk støtte til styrking av forskningsinfrastruktur ved SiV.

Dagfinn Skaare søkte med prosjektet «Evolution and spread of high-level beta-lactam resistance in Haemophilus influenzae».

– Antibiotikaresistens er en internasjonal og nasjonal helseutfordring. Det er derfor veldig gledelig at prosjektet støttes og kan frembringe ny forskningsbasert kunnskap som kan gi lokale, nasjonale og internasjonale tiltak, samt styrke tverrfaglig samarbeid, sier direktør Jørn Evert Jacobsen.

– Dette er et viktig satsningsområde for sykehuset i tiden fremover, sier han.

Søknadsfristen var 27. mai 2016 og følgende helseforetak i regionen kunne søke om midler til sine prosjekter: Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus og Vestre Viken. Alle foretakene kunne sende inn inntil to søknader.

Her er en oversikt over tildelingen av strategisk forskerstipend i HSØ.