To nye klinikksjefer ved Sykehuset i Vestfold

Christian Reissig er ansatt som klinikksjef i klinikk psykisk helse og avhengighet og Erik Nordberg er ansatt som ny klinikksjef i prehospital klinikk.

Publisert 01.02.2022
To menn som tar en selfie
Nye klinikksjefer: Christian Reissig (t.v.) og Erik Nordberg.

​Christian Reissig har vært konstituert i stillingen som klinikksjef i klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) siden slutten av november. Han fikk tilbud og takket ja til stillingen etter ordinær utlysning av stillingen og påfølgende rekrutteringsprosess.

Glad for å få tillit ​​​​​videre

– Jeg er takknemlig for å ha fått denne tillitten og ser frem til alt vi kan få til i KPA og på sykehuset. Jeg gleder meg til å fortsette samarbeidet med alle flinke folk i klinikken og vil jobbe for at vi også fremover gir et helhetlig og godt behandlingstilbud for psykiske lidelser og avhengighet i Vestfold og at tilbudet utvikles og forbedres kontinuerlig, sier Reissig.

Overtar etter Jørgen ​​Einerkjær

Erik Nordberg er ansatt som ny klinikksjef i prehospital klinikk. Nordberg er i dag kommunalsjef for helse og velferd i Skien kommune.

Han har tidligere vært fagsjef for spesialiserte tjenester i samme kommune og administrasjonssjef for Helse og sosial ved Høgskolen i Telemark. Nordberg er utdannet statsviter, samt har utdanning og erfaring fra Forsvaret.

Nordberg begynner i stillingen i starten av mai. Da overtar han etter Jørgen Einerkjær, som etter 14 år som klinikksjef går av med pensjon.

– Veldig posi​​tiv utfordring

– Jeg gleder meg til å starte i stillingen og bli kjent med avdelingene, fagmiljøene og de viktige tjenestene som gis innbyggerne. Prehospitale tjenester samarbeider tett med øvrige deler av sykehuset, kommuner og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og jeg ser det som en veldig positiv utfordring både å bli en del av spesialisthelsetjenestene, men også fortsette å bidra til gode helsetjenester til innbyggernes beste, sier Nordberg.