HELSENORGE

Tønsbergprosjektet: et verdistyrt prosjekt

Arbeidet med Verdistyrt prosjektutvikling ble startet for å samle erfaringer fra byggeprosjektene til Tønsbergprosjektet og Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, med en overordnet målsetting om å skape forbedring i bransjen. En forbedring som gir mer verdi for hver investerte prosjektkrone.

Foto: Skanska/Metier OEC

For å avhjelpe denne typen prosjektprosesser har Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier OEC lansert en veileder for Verdistyrt prosjektutvikling.

Når begge de nevnte prosjektene nå nærmer seg ferdigstillelse, er aktørene bak denne veilederen svært fornøyde over de gode resultatene metoden gir i praksis.

I et intervju med Metier OEC forteller administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal, hvordan verdistyrt prosjektutvikling (VPU) har gitt Tønsbergprosjektet mer verdi for hver prosjektkrone.

Les intervjuet på VPUs nettsider

  • Video: kort om VPU, Stein Kinserdal
  • Video: kort om VPU, Tom Einertsen

I et tilsvarende intervju forteller prosjektdirektør, Tom Einertsen, om hvordan Tønsbergprosjektet har lykkes med en sykehusutbygging bedre en benchmark.

Les intervjuet på VPUs nettsider

Les mer om Verdistyrt prosjektutvikling her