HELSENORGE

Tønsbergprosjektet plasserer ut vakt for å sikre skolevei

Når utbyggingstakten nå øker under skolestarten ønsker Tønsbergprosjektet å sikre skolebarn på vei til og fra skolen. – Vi vil derfor ha en egen vakt som passer på at barna går riktig vei forbi sykehusanlegget, melder Lars Pettersvold fra Tønsbergprosjektet (TP).

Christian Fredriks gate er åpnet for normal trafikk igjen og vil nå være ruten for både skolebarn og andre gående, syklende og kjørende. Som et ekstra sikkerhetstiltak, i tillegg til skilting, gjerder og lignende, vil Tønsbergprosjektet ha en egen vakt som vil passe på at skolebarna går den riktige veien forbi sykehusanlegget.

Vakten vil være på plass frem til rundt uke 35.

– Vi ønsker likevel å oppfordre alle til å snakke med barna om trafikkregler. Dersom det er noe dere ønsker at Tønsbergprosjektet skal informere ytterligere om er det bare å ta kontakt, skriver Pettersvold.

TP kommer også til å tilby et opplegg for skolene i nærområdet, der de inviteres til å komme og se på byggeplassen og maskinene som brukes i en trygg setting.
 
I tillegg ønsker TP å informere om følgende arbeider:

• Arbeider i Huitfeldts gate ble startet som planlagt i uke 33. Det skal legges ny høyspentkabel i gaten, og arbeidet er planlagt ferdigstilt i uke 35/36. Det vil være noe redusert fremkommelighet i gaten i denne perioden.

• For arbeidene i Adlers gate (opp mot Håkon Vs gt.) gjenstår det asfaltarbeider. Dette gjøres samtidig med asfaltering i Huitfeldts gt.

• Det er full drift på psykiatribygget:
- Betongarbeidene er i gang
- Pelearbeider er planlagt ferdigstilt i uke 34
- Arbeider med tekniske installasjoner i grunnen starter i uke 34
- Montasje av tårnkran vil være i uke 34
- Planlagt oppstart av montasje av prefabrikkerte
betongelementer er i uke 41

Les mer om utbyggingen på Tønsbergprosjektets nettside