Tønsbergprosjektet vant gullhammer for beste praksis

På Det norske byggemøtet onsdag 17.10 vant Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold i kategorien Industrialisering.

– Dette på grunn av vårt fokus på informasjonslogistikk i hele livsfasen til byggets produkter, forteller Prosjektleder Digital Samhandling og Grensesnittstyring, Inge Aarseth ved Tønsbergprosjektet.

Begrunnelsen fra juryen var slik:
«Sykehuset i Vestfold HF har i Tønsbergprosjektet tatt aktive grep og satt seg ambisiøse mål som byggherre for å forbedre informasjonslogistikk og digital samhandling i prosjektet.

Tønsbergprosjektet har etablert Beste Praksis gjennom å utfordre leverandørene til å ta i bruk standarder som RFID (Radio Frequency Identification) eller SGTIN (Serialised Global Trade Item Number), som er en metode for å lagre og hente produktdata ved hjelp av små enheter/brikker. Da vil man kunne følge produkter og løsninger gjennom hele verdikjeden, fra planlegging til prosjektering, bygging og drift.

Sentralt i utviklingen er å etablere egenskapsinformasjon i BIM på en standardisert, strukturert og effektiv måte, som enkelt skal kunne brukes av alle aktørene i prosessen.

Tønsbergprosjektet setter standard for andre med sin åpne og inviterende kommunikasjon og sitt fokus på driftsrelaterte behov og løsninger.»

SiV-Tønsbergprosjektet har i år også, sammen med Statsbygg og GS1 Norge, etablert en guide på norsk og engelsk for produsenter og entreprenører. Guiden beskriver hvordan dette skal brukes som presis og unik digital identifikasjon av produkter.