Topp tre i landet på hjemmedialyse

Ved Sykehuset i Vestfold kan pasienter med kronisk nyresvikt få utstyr og kunnskap til å selv utføre dialyse hjemme. – Hjemmedialyse er en fleksibel løsning som gjør at pasientene slipper belastningen med å komme inn til sykehuset tre ganger i uken, forteller seksjonsleder og overlege Stig Arne Kjellevold ved nyreseksjonen ved SiV.

Gjengen som gir pasienter med nyresykdom større valgfrihet i sin behandling. Navnene på personene ser du nederst i saken.

Som ett av tre sykehus i landet når vi myndighetenes anbefaling om at 30 prosent av pasienter som får dialyse gjør det hjemme.

– Vi har en del pasienter som velger hjemmebehandling. Det å skulle komme inn til sykehus tre ganger hver uke er en belastning. Dette er pasienter som kan bli svært dårlige, dialyse er krevende, sier Kjellevold.

Hjemmedialyse kan utføres nesten hvor som helst i verden. Det gir en fleksibilitet mange pasienter setter pris på.

– Det kreves selvsagt tilgang til posene med spesialvæske, men bortsett fra det kan det gjøres hvor som helst. Her i Vestfold leveres disse posene på døren hos pasientene, og vi tar med avfallet tilbake. Det er en god ordning, mener spesialsykepleier Anne Kristin Stulen.

– Behandlingen er faktisk så god at vi prøver å motivere pasientene til å velge dette. Men selvsagt, valget er deres og de kan når som helst bytte behandlingssted og -metode. Noen foretrekker tryggheten av å bli tatt hånd om av sykepleiere og lege på sykehuset når de skal gjennom dialyse, legger Kjellevold til.

Pasientene som velger hjemmedialyse har såkalt åpen retur til sykehuset. Det betyr at de når som helst kan komme inn. De går også til kontroll en gang i måneden.

Krever god hygiene

Før pasientene får med seg utstyr hjem, må de læres opp til riktig hygiene og håndtering av utstyr. Spesialsykepleier Stulen har ansvaret for denne opplæringen ved SiV.

– Teknologien er ikke avansert, men det er viktig å lære god hygiene for å unngå infeksjoner. Heldigvis har vi veldig lav forekomst av infeksjoner både her ved SiV og ellers i landet, sier Stulen.

Hun lærer også opp helsepersonell på sykehjem og i hjemmesykepleien rundt om i Vestfolds kommuner.

– Anne har virkelig tatt tak i dette hos oss. For å få til endringer trenger man noen som står på og snakker varmt om tilbudet. Det handler om å jobbe med holdninger og tradisjoner, også hos helsepersonell, sier seksjonsleder Kjellevold.

Flere pasientgrupper

Både yngre og eldre pasienter benytter seg av tilbudet om hjemmedialyse.

– Blant annet hos barn foretrekker vi å gi dette tilbudet. De kan da gå på skole og leve livet tilnærmet normalt. Men også eldre pasienter som synes reiseveien kan være tung velger dialyse hjemme, forteller Kjellevold.

Tilbudet om hjemmedialyse har eksistert i nesten 20 år, men først de siste årene har helsepersonell, myndigheter og pasientorganisasjoner tatt grep og aktivt gitt pasientene dette valget.

– Våre pasienter velger posedialyse, såkalt peritonealdialyse, hjemme. Vi har ingen pasienter som får hjemme-hemodialyse, men både ved Ahus og St. Olav har de dette. Imidlertid er det litt mer krevende å lære seg, sier Kjellevold.

Fagdirektør Jon Anders Takvam ved SiV er glad for at pasienter med nyresykdom får dette tilbudet.

– Vi ønsker at våre pasienter kan velge den løsningen som passer best for dem. Hjemmedialyse gir fordelen ved at de slipper reiseveien inn til sykehuset tre ganger i uken. Jeg tror flere vil velge dette når kunnskapen om tilbudet sprer seg, uttaler han.

Dialyse:

Det er flere nivåer av nyresykdom. Dialyse er kun aktuelt ved svært redusert nyrefunksjon.

Det finnes to hovedformer for dialyse:

  • Hemodialyse (bloddialyse)
  • Peritonealdialyse (posedialyse)

Posedialyse utføres der pasienten bor. Ved kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialyse (CAPD) fylles bukhulen med væske, som blir værende i bukhulen noen timer før den tappes ut og erstattes med ny dialysevæske. Behandlingen pågår dag og natt, og dialysevæsken skiftes vanligvis fire ganger i døgnet. Ved automatisert peritoneal dialyse (APD) styrer en maskin væske ut og inn av bukhulen, fortrinnsvis om natten.

Hjemmedialyse er definert som dialysebehandling som ikke utføres på en nyreavdeling eller en dialysesatellitt. I utgangspunktet gjennomfører pasienten hjemmedialyse-behandlingen selv eller assistert av pårørende eller hjemmetjenesten.

På bildet:

Bak fra venstre: Overlege Espen Eriksen, overlege Phd Sadollah Abedini, spesialsykepleier Kai-Gunnar Lillefoss, seksjonsleder/sykepleier Åsmund Kalrud, seksjonssekretær Merete Hellenes, spesialsykepleier Vibeke Haug, spesialsykepleier Berit Skog, LIS3 Marie Mørch Møinichen.

Foran fra venstre: Overlege Carl-Erik Tuv, dialysesykepleier Gro Malerstuen Reed, LIS1 Camilla Fufu Sletholt Næss, teamleder/intensivvykepleier Lotta Daffinrud, spesialsykepleier Anne Kristin Stulen, seksjonsleder/overlege Stig Arne Kjellevold.