TP-nyvinning vekker oppsikt

Det samhandlende fellesskapet i Tønsbergprosjektet har utviklet en ny type brakett som blir lagt merke til.

Braketten erstatter mye av arbeidet med å lage hull for oppheng av permanente installasjoner.

Dette er samtidig et godt HMS-tiltak fordi ledninger og kabler henges opp i brakettene. Slik kan arbeid under foregå uten hindringer og «snubletråder».

Brakett-nyvinningen er også et godt eksempel på hva byggherre/entreprenør/rådgiver kan oppnå når de samhandler til prosjektets beste – slik IPD-kontrakten i Tønsbergprosjektet legger opp til.

Les mer om «TP-braketten» på bygg.no