HELSENORGE

Fire ansatte i ambulansetjenesten smittet av covid-19

Fire ansatte ved ambulansestasjonen i Larvik er smittet av covid-19. Sykehuset jobber med å kartlegge situasjonen.

Alle berørte følges tett opp av seksjonsleder.

Det jobbes med smittesporing både internt i SiV og fra kommunens side. 

– Så langt har vi ikke funnet smittekilden. Vi vil vurdere å iverksette ytterligere tiltak i samarbeid med sykehusets smittevernavdeling, sier klinikksjef Jørgen Einerkjær ved prehospital.

Den daglige driften er ikke påvirket.